خونه


وبلاگ شخصی , خاطرات , نظرات

روز نیکوکاری...

حسبی الله

باز هم روز نیکوکاری من و تو شد ... باز هم دوشنبه است؛ دوشنبه اول ماه ...
باز هم نگاههای خسته ای میهمان سخاوت مایند و باز هم می خواهیم بر دلهایی مرهم بگذاریم... باز هم می خواهیم اشکهای چشمهای تری را پاک کنیم و باز هم می خواهیم دست محبت شما را بر سر نیازمندی بکشیم. محبت های بیکران شما را می خواهیم هدیه کنیم به نگاه منتظر دخترکی یا مادری مستاصل...
سه ماه گذشت؛ سه تا دوشنبه اول هر ماه... تا به حال سه روز نیکوکاری داشته ایم. محبت های شما را هنوز اهدا نکرده ایم! چون هنوز دستمان خالی ست ...
دوستان خوبم صندوق خیریه در نظر دارد به زودی مبالغ جمع آوری شده را محبتی کند بی دریغ و آن را تقدیم خانواده های نیازمندی کند و یا آن را نوازشی کند بر سر کودکی یتیم...
به زودی گزارش کامل کارکرد صندوق خیریه اعم از مبالغ دریافتی ؛ مبالغ خرج شده و مصارف آنها را در سایت مخصوص صندوق خیریه به نظر شما خوبان می رسانیم.
به امید روزی که هیچ نیازمندی نباشد.......


شماره حساب: ۱۴۷۲۷۶۹۷۴
بانک تجارت؛ شعبه کشاوزر - فلسطین
به نام: سارا سعیدی کیا؛ سید حیدر مرتضوی

   + یاس حسینیه - ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ تیر ۱۳۸٢