/ 7 نظر / 37 بازدید
س. راهجردی

سلام دوست عزیز. کسی منکرآنچه به ماگذشت نیست ازجمله خودمن که همسرجانبازی شیمیایی هستم و درگیر زندگی که خالی از مشکلات نیست اما این راهم میدانم که حدود هزاروچهارصدسال پیش امام جعفرصادق هم اوکه ادعای شیعه ی دوآتیشه بودنش را دارم فرمودند: "فرزند زمان خود باشید" و زمان من امروز است که نه ژست مظلوم نمایی بخود بگیرم که یا ازسر ترحم دستی روی سرم کشیده شودویا بخاطر افتاده حالی ام توسری خورکسی باشم و نه اینکه به تمام دنیا بپرم و وهیچ کس را درحد واندازه ی خود نبینم حتا برای دادن دستی ازسر احترام. منکه از امت پیغمبری هستم که به ملاقات کسی رفت که خاکروبه روی سرمبارکش ریخت و یا دندان دهان حق گویش را شکستند. البته اوکه رحمته اللعالمین است وتبلیغ دین خدایی را میکرد که درکتاب برحقش فرمود: "یا محمد به امتت بگو بدی را به بهترین نحو وشیوه دفع کنند که اگر بدانند این برایشان بهتر است و کسانی میتوانند به این شیوه عمل کنند که به تزکیه ی نفس رسیده باشند".. موفق باشید!!

soha

این طرز فکر آخر خودخواهی هست تا کی می خواییم از این حرفا بزنیم ظلم بزرگ رو روسیه کرده ولی مثل روباه مکار به مملکتمون چسبیده. تا کی میخواییم به بچه هامون یاد بدیم شعار مرگ بدم که چی کاش یکمی از دوران تحجر خودمون در بیاییم .زندگی بخواهیم به پرچمها احترام بزاریم خانم یاس از شما که آدم تحصیلکرده ای هستید انتظار نداشتم امام خیلی حرفها زدند عمل شد قرار بود مردم پول خیلی چیزها رو ندن .چی شد؟ وعده ها دروغی بود ؟

Polly

توی این تلفن جای مرگ به نیرنگ تو خالی بود.... حیف که دردمان این روزها فقط درد نان است! کاش درد نان! درد یخچال و ماشین و گوشی موبایل و لباس مارکدار و چیزهایی از این قبیل.... توی این تلفن جای مرگ به نیرنگ تو خالی بود....

سرشار

فرزند زمان ِ خودمان بودن یعنی : مرگ بر آمریکا ! مرگ بر هرچه شیطان و دست نشانده هاش! همین و بس .

بابایی

بعنوان یک شهروند بیرون گود نه ، بعنوان یه شهیدداده ی جبهه رفته ی انشاءاله بسیجی قدیمی می گویم مراقب باشیم از رهبرمان جلو نیفتیم. همین/ انشاءاله همیشه موفق باشید