زن بودن ۲

مدتی قبل در مطلب قبلی از رها و زیحانه نوشتم، زیحانه عزیز دوست داشتنی من، این روزهایش پر از تکاپوی زندگیست. سخت میگذرد برایش ولی راکد نیست.

و این یعنی بهترین اتفاق زندگی، یعنی زنده بودن.

با همه ی سختی ها ، زیحانه هنوز لبخند میزند و گاهگاهی یواشکی اشک میریزد، اما همچنان محکم ایستاده در بلندای کوه زندگی

/ 0 نظر / 81 بازدید