مستی

ما خیال میکنیم میتوانیم، مستی مان را منتقل کنیم.

در حالی که فقط میتوانیم توصیف های دست و پا شکسته ایی از مستی ارائه کنیم که هیچ آدم عاقلی نمی تواند آن را کامل درک کند، مگر اینکه قبلتر حالتی از مستی را تجربه کرده باشد.

در واقع مستی ما از خدا قابل انتقال ب غیر نیست

مستی ما از حسین علیه السلام قابل انتقال ب غیر نیست

و

"آنها" فقط گوش میدهند

و

نمی‌فهمند

و

مست نمی شوند


مگر اینکه جرعه ایی از این مستی را به "آنها" بچشانند.

/ 0 نظر / 78 بازدید