لبخند شهادت:

آمدم روزه ام را که باز کنم به همسر محترم نگاه مهربانی انداختم و گفتم امشب تو نیت کن برای روزه ی من.
همانطور که لقمه را طرف من می آورد گفت: "انشالله با هم شهید بشیم، البته تو اول شهید بشی..."
من هم لبخندم بزرگ و بزرگتر می شد که ادامه داد: "چون نمی خواهم در این دنیا برای کسی غیر از من باشی!"
لبخندم همانقدر بزرگ ماند!

/ 5 نظر / 26 بازدید
الهدی

سلام قبولت باشه روزه ات.... انشالله همه مون در رکاب مولامون در جنگ با اشقی الاشقیای عالم! یاد ما هم باش یاس بانو ضمنا " همیشه بزرگ بخندی الاهی" یاعلی.ع.

بهار

آرزوی من..... میفهمی چی میگم؟؟

مریم حسینی

سلام انشالله کنار هم عمر با عزت داشته باشید [لبخند]