پست های ارسال شده در آدر سال 1381

سلام..........سلام.....بازم سلام................باز بازم سلام.وای مردم توی اين چند روز . مخم ترکيد. ديگه داشتم جوش ميوردما آخه اين ابو طياره ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 22 بازدید