پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

مدینه:

مدینه شهر پیغمبر. مدینه شهر تو. مدینه شهر غم. مدینه آشنای غریب. مدینه....... اونقدر میشه مدینه رو توصیف کرد که حد نداره. مدینه برای من ... ادامه مطلب
/ 32 نظر / 27 بازدید

بی خدا ......... نه!

ساعت عزیمت است! سه شنبه شب...                              ساعت رفتن از خویش                              به دنیای مادی و روزمرگی ساعت 9 به وقت دنیا. ساعت دلم الان ... ادامه مطلب
/ 35 نظر / 26 بازدید