پست های ارسال شده در آبان سال 1382

آش

سلام!دوشنبه جاتون خالی (خصوصا خصوصا جای پروا جونم) !! نبودین ببینین چه آشی تحویل ملت دادم  خیلی خوشمزه شده بود!!!!!!! ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 23 بازدید