پست های ارسال شده در دی سال 1382

حسرت همیشگی :

  حرفهای ما هنوز نا تمام....                                  تا نگاه میکنی:           وقت رفتن است                                 باز هم همان حکایت همیشگی! پیش از آن که با ... ادامه مطلب
/ 46 نظر / 26 بازدید