پست های ارسال شده در آبان سال 1385

فاطمه

یوسف یوسف ............ یاس یوسف یوسف ............ یاس     سلام همسرم، سایه ی آسودگی خیالم                                              سلام یوسف به گوشی......... به پیام من؟                     به گوشی، جانِ ... ادامه مطلب
/ 48 نظر / 22 بازدید